SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
TOPLUM

...

Sosyal ve çevresel anlamda toplumun refahını iyileştirmekten sorumluyuz.

Kurumsal dünya görüşümüz, kültür balıkçılığının toplum için sağlıklı, besleyici ve uygun fiyatlı balık üretimini sürdürebileceğimiz inancına dayanıyor. Denizlerimizi koruyarak, potansiyellerini ortaya çıkararak, toplumumuzun refahına yönelik üretimi ve tüketimi mümkün kılmayı, uzun vadeli hedeflerimize ulaşmayı ve gelecek nesillerin çıkarlarını korumayı hedefliyoruz.

Faaliyetlerimizin sonuçlarını değerlendirmek için, kafeslerimizin bulunduğu Urla'daki yerel yönetimlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve halkla etkileşimde bulunuyor, ilgili toplulukların faaliyetlerimizden pozitif fayda görebilecekleri fırsatları belirlemek üzere onlarla birlikte çalışıyoruz.

Uluslararası alanda hizmet verdiğimiz toplulukların yaşam kalitelerini olumlu yönde etkileyebilmek amacıyla, çocuklara ve ailelere sağlıklı gıda sunuyor,  daha iyi beslenmelerini sağlıyoruz.

Faaliyetlerimizin sonuçlarına yönelik yaptığımız çalışmalarda, ürettiğimiz balıkların kalite ve besleyiciliğinin arttığına, üretim süreçlerimizdeki karbon ayak izimizin azalarak iklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde pozitif bir etki yarattığına, yer aldığımız eğitim, çevre ve sağlığa yönelik gönüllü projelerle  insanların hayatlarına iyilikle dokunduğumuza mutlulukla şahit oluyoruz. Özsu olarak, bundan sonraki süreçlerde de topluma faydalı olacak, topluma değer katacak etkinliklerde bulunmayı ve toplumla işbirliği içinde çalışmayı taahhüt ediyoruz.

Bize ulaşın

+90 232 503 57 77

info@ozsubalik.com.tr