SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
İŞ YERİ

...

Özsu Balık'ta çalışan ya da Özsu Balık’a hizmet veren herkesin önemli bir hedefe katkıda bulunduğunu hissettiği bir iş modeli yaratmaya kararlıyız.

Her gün, 4 kıtada 50’den fazla ülkede operasyonlar yürüten bir şirket olarak çeşitliliğin ve paylaşımcı bir şirket kültürünün başarılı bir iş ahengi yarattığına inanıyoruz.

Tüm faaliyetlerimizde en değerli varlığımızın çalışanlarımız olduğunun bilincindeyiz. Özsu olarak, işimizin sürdürülebilirliği için çalışanlarımızın potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarına olanak sağlıyoruz. Bu sebeple, dürüstlük, doğruluk, şeffaflık, eşitlik, insanlara ve doğaya saygı, yaptığımız işlerin temelini oluşturan temel değerlerimiz. İş ilkelerimizin ve davranış kurallarımızın çerçevesini belirleyen bu değerler sayesinde, çalışanlarımızın yeteneklerini ortaya çıkarmalarına, kendilerini geliştirmelerine, özgürce ifade edebilmelerine, huzurlu bir çalışma ortamı yaratabilmelerine yardımcı oluyoruz.

Denizle, doğayla birlikte çalışan insanlar olarak, zaman zaman zorluklar yaşıyoruz. Bu yüzden, çalışanlarımızın iş güvenliğine en yüksek hassasiyetle önem veriyor, iş kazalarını ve kayıplarını, işe bağlı sağlık problemlerini önleyecek tedbirleri alıyoruz.

Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bireysel sorumluluk bilinçlerini arttırmak, farkındalık ve yetkinlik kazandırmak ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yaymak üzere periyodik olarak eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yürütüyoruz.

Özsu Balık olarak global varlığımızın bulunduğu her ülkede, tüm işyeri uygulamalarımızın yasa ve yönetmeliklerle uyumlu, adil ve etik, insan haklarına saygılı olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza değer veriyor, bizimle birlikte çalışan veya bize hizmet veren bütün şirketlerde de benzer uygulamaları teşvik ediyoruz. Bu şekilde, işletmenin, müşterilerimizin, iş arkadaşlarımızın, paydaşlarımızın, hissedarlarımızın ve hizmet verdiğimiz toplulukların çıkarlarını sadece bugün değil uzun vadede koruyoruz.

Bize ulaşın

+90 232 503 57 77

info@ozsubalik.com.tr